Bel ons op 078 - 6 141 343

Algemene voorwaarden

 

Think Ahead

Thinkahead.nl is een website die door de onderneming Think Ahead The Colourful T-shirt Company gedreven wordt. De onderneming Think Ahead The Colourful T-shirt Company is gevestigd te Dordrecht, kantoor houdende aan de Voorstraat 334, 3311CW te Dordrecht, sinds 2013 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam ingeschreven onder nummer 58201912. Het bedrijf is gestart op 14 december 1990 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam ingeschreven onder nummer 24373779. Verder te noemen Think Ahead.

Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Think Ahead gesloten worden en waarbij Think Ahead partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Think Ahead accepteert u deze voorwaarden.

Voorwaarden
Think Ahead heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de website ten alle tijden te wijzigen.

Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Think Ahead kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht. Houd hierbij wel rekening met een behandelingsperiode.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen Think Ahead en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Think Ahead door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze en door de bestelprocedure correct te doorlopen, wij sturen vervolgens de ontvangstbevestiging naar de door u opgegeven e-mail adres, als deze niet correct is opgegeven kunnen we via telefoon contact met u opnemen.

Of de overeenkomst tussen Think Ahead en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst in de winkel, de textiel of het product gekozen of aangeleverd heeft, de opdruk gekozen, meegenomen heeft of voor u gemaakt is en afgesproken heeft wanneer u de bestelling weer komt ophalen. Bij eigen textiel word gevraagd om een handtekening om te bevestigen dat u weet wat de risico’s zijn bij het bedrukken van eigen textiel, deze risico’s worden mondeling besproken. Hierbij hoeft geen elektronische communicatie te zijn geweest.

Bewijs van opdrachten / elektronische communicatie
De administratie (databank) van Think Ahead geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Thinkahead.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Think Ahead verrichte leveringen. Think Ahead erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de totaalprijs en het e-mail adres van de serviceafdeling van Think Ahead waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

Risico en transport
Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Thinkahead.nl en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden worden berekend op basis van het gewicht en de omvang van de door u bestelde producten. In de winkelwagen van Think Ahead ziet u op ieder moment de verzendkosten. In het winkelwagentje kunt u er ook voor kiezen uw bestelling op te willen halen in de winkel, hiervoor betaald u geen verzendkosten.

Leveringstermijn
Wij verzenden artikelen alleen aan adressen binnen Nederland! De leveringstermijn van de producten bedraagt:

Hierop zijn echter de volgende drie uitzonderingen:

1) sommige producten zijn dermate complex dat deze niet binnen de gestelde termijn geleverd kunnen worden. Bij de producten waarvoor dit geldt wordt duidelijk een alternatieve levertermijn aangegeven.

2) wanneer u een opdracht groter dan 20 stuks plaatst;

3) het kan voorkomen dat de ontwerpen die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn voor bedrukking door Think Ahead. In dat geval zal Think Ahead u zo spoedig mogelijk benaderen. De levertermijn gaat in dat geval pas in wanneer Think Ahead goed materiaal heeft ontvangen of dat u akkoord heeft gegeven over de origineel meegestuurde ontwerpen.

Afkoelingsperiode
Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met Think Ahead ontbinden. Dit geldt alleen voor onbedrukte/maatwerk producten. U dient dit binnen 4 weken na ontvangst aan Think Ahead te melden. U dient de producten na contact en aanwijzing,  in originele, ongeopende verpakking, met kopie factuur, aan Think Ahead te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Na ontvangst van de producten zal Think Ahead binnen 14 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. Think Ahead behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, of beschadigd is. In geval hiervan zal Think Ahead u schriftelijk van op de hoogte stellen. Think Ahead heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

Niet goed geld terug
Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Think Ahead te melden. Indien u Think Ahead schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Think Ahead nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Think Ahead, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Think Ahead. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Think Ahead na ontvangst en beoordeling van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 9.1 is op dit artikel van toepassing. Wij aanvaarden geen klachten over de kwaliteit van het ontwerp, wanneer er gebruik is gemaakt van een afbeelding die niet voldeed aan de door ons gestelde eisen. Textiel kan altijd per stuk iets verschillen, waar Think Ahead geen garantie op geeft. Pas de textiel voordat het bedrukt word, zo weet u zeker dat het de perfecte maat/pasvorm is. Elk merk heeft een iets andere maatvoering, dus het kan verschillen met uw ervaring.

Welke artikelen mogen niet geretourneerd worden?

Niet alle producten mogen geretourneerd worden. Bijvoorbeeld:
– Digitale en fysieke cadeaubonnen en -kaarten (Bijvoorbeeld gift cards of vouchers van de Instant Photo Box)
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. (Bijvoorbeeld etenswaren en de voucher van de Instant Photo Box)
– Maatwerk producten / producten die een gepersonaliseerd karakter hebben. (Bijvoorbeeld gepersonaliseerde bedankjes, textiel, decoratiematerialen)
– Losse kranten en tijdschriften. (Bijvoorbeeld gepersonaliseerde bedankjes, textiel, decoratiematerialen)
– Producten die u zelf heeft (laten) aanpassen.
– Producten die opzettelijk aangetast of vernield zijn.

Klachten
Think Ahead zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Think Ahead via de Klantenservice op info@thinkahead.nl informeren. Ook kunt u Think Ahead op werkdagen informeren van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 op het telefoonnummer 078-6141343, hierbij word u meestal wel gevraagd om een e-mail te sturen zodat we uw klacht goed kunnen behandelen. Think Ahead zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, of brief binnen 10 dagen te informeren. N.B.: wij aanvaarden geen klachten over door ons gedrukt werk, wanneer er gebruik is gemaakt van een afbeelding die niet voldeed aan de door ons gestelde eisen.

Gegevensbeheer en privacy
Think Ahead houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Think Ahead verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Think Ahead intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen bestelling en betaling van u aan Think Ahead. Think Ahead zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Think Ahead zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Think Ahead maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen. U kunt natuurlijk ook Think Ahead hier schriftelijk opdracht toe geven.

Klantenservice Thinkahead.nl
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Think Ahead, afdeling Klantenservice Think Ahead, Voorstraat 334 , Telefoon: 078-6141343, e-mail: info@thinkahead.nl

Nederlands recht en geschil.
Op alle overeenkomsten gesloten met Think Ahead is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Think Ahead naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Think Ahead te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Arnhem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Zoek

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag 09.30u-17.30u
Woensdag 09.30u-17.30u
Donderdag 09.30u-17.30u
18.30u-21.00u
Vrijdag 09.30u-17.30u
Zaterdag 09.30u-17.00u

Adres & gegevens

Think Ahead Printshop
Voorstraat 334
3311 CW Dordrecht

T: +31 (0)78 6141 343
E-mail: info@thinkahead.nl

KvK: 58201912
BTW: NL037359277B01